Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt


Netvlies

In dit geval gaat het bij de biologische handigheid niet om het linker of rechter oog maar om de linker of rechter helft van het netvlies in beide ogen. Het kijken is gekruist, dus de linker helft van het netvlies kijkt naar rechts en het rechter helft kijkt naar links. De rechtshandige vrouw kijkt naar links naar haar moeder of kind. De rechter helft van het netvlies van beide ogen is getroffen als het om één van hen gaat en als het om een 3e persoon gaat, dan zal de linker helft van het netvlies in beide ogen getroffen zijn.

Zie ook: ooglid, hoornvlies, lens, glasachtig lichaam.


Thema

Angst-van-achteren voor iets. Een onzichtbaar gevaar, het dreigt "van achteren" en kan niet afgeschud of vermeden worden.


CA-fase

Verkleining van het gezichtsveld, geen celafbouw. Vertroebeling van één of beide helft(en) van het netvlies.

Symptomen

Gezichtsverlies in een specifiek gedeelte van het netvlies, kan in beide ogen verschillend zijn.  

Biologisch nut

Bij een prooidier zitten de ogen aan de zijkant van de kop en de helft van elk oog kan dus achteruit kijken. Het gevaar dat hij toch niet kan vermijden, wordt onzichtbaar gemaakt.

Hangend actief conflict in centrale deel van het netvlies (macula): macula degeneratie


PCL-fase

Loslating van het netvlies door het genezingsvocht tussen het netvlies en de oogrok (sclera).

Symptomen

Plotselinge verslechtering van het gezichtsvermogen, vooral als het de gele vlek of macula betreft (plotseling blindheid). Het syndroom verergert de situatie.Hangende heling of vele terugvallen: bijziendheid of verziendheid door het uitrekken of korter worden van de oogbol. Door neerslag van mineralen uit het genezingsvocht verharding (calcificatie) van de oogbol.