Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurtTandlichaam, kaakbeen

Eigenwaarde-inbreuken (EWI) en scheidingen gaan vaak hand-in-hand. Hoewel men bij een EWI niet direct in levensgevaar verkeert, heeft elk probleem dat zich fysiek of mentaal manifesteert, te maken met een overlevingsangst. Bij een EWI leeft er de angst dat men niet geaccepteerd wordt door de groep als men niet goed genoeg is. Dit is een scheidingsthema en als men "verstoten" wordt, ontstaat er wel degenlijk een levensbedreigende situatie, zie ectoderm. Door de EWI ligt er dus een scheidingsconflict op de loer en dat wil men voorkomen.

Zie ook botten.

Of het de linker- of rechterkant van het lichaam betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema

Bijtconflict. Niet kunnen of durven toebijten (snijtanden), vasthouden (hoektanden) of vermalen (kiezen) omdat men zwakker is dan de tegenstander (niet mogen toebijten, zie tandglazuur).
Ook: ik heb veel gaatjes, mijn tanden zijn niet goed!


CA-fase

Afbouw van de cellen in tandlichaam en/of het onderliggende kaakbeen. De gaatjes zijn alleen zichtbaar op een röntgenfoto.  

Symptomen

Onopgemerkt.

Paradontose: terugtrekkend tandvlees door afbouw van het onderliggende kaakbeen (tandbed). Lange tanden om beter te kunnen bijten. Bij langdurige conflictactiviteit: tand kan los zitten en/of uitvallen. 


PCL-fase

Wederopbouw van de tanden, kiezen en/of het kaakbeen. 

Symptomen

(Hevige) pijn, vooral bij een diep gaatje dat reikt tot aan het tandmerg, zwelling, kaakgezwel. Vooral heftig met syndroom.  

Paradontitis: wederopbouw van het tandbed, pijn. Tanden kunnen tijdelijk los zitten door de genezingszwelling. Na de EC (uitdrijven vocht) gaan ze weer vast zitten.

Tandplak: het zoete, kalkrijke vocht (callus) dat zorgt voor de reparatie van de tanden kan vrij door de mond stromen en op de tanden gaan zitten.

Tandsteen: uitgeharde callus.

Biologisch  nut

Het biologisch nut ligt aan het einde van de PCL-B: sterkere tanden en kiezen, sterker tandbed.Nagelbijten: bijtconflictconstellatie. Kinderen met één bijtconflict bijten in iets anders.