Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt


 
Dikke darm

Zie ook: darmspieren, dunne darm, blinde darm, maag.


Thema  

Lelijk, onverteerbaar conflict, onverteerbare ergernis. Hoe lager in het maag-darmstelsel, hoe lelijker en gemener het conflict.


CA-fase

Functieverhoging. Celtoename van het darmslijmvlies.

Biologisch nut

Voedingsbrok beter verteren en/of opnemen.

  1. Cellen van de secretorische kwaliteit: betere vertering van de brok. Bloemkoolachtige weefseltoename, dat bij onderzoek gediagnosticeerd wordt als darmkanker.
    Bij een langdurig en/of intens conflict kan deze vorm van weefselgroei leiden tot een darmverstopping. Dr. Hamer: meestal gaat het hier echter om een darmverlamming door een stop van de darmperistaltiek.
  2. Cellen van de resorptieve kwaliteit: de brok beter kunnen opnemen. Vlakgroeiende weefseltoename, meestal onopgemerkt.     

Symptomen

Afgezien van de bovengenoemde: geen.  


PCL-fase

Normalisatie van de functie. Afbouw van de extra cellen door schimmels of tbc-bacteriën, indien aanwezig.  

Symptomen

Colitis, ontsteking van de darm. Extreme vermoeidheid, stinkend nachtzweet, koorts, helderrood bloed in de ontlasting, diarree. Dit kan ook gediagnosticeerd worden als darmkanker.


EC

Rillingen, sterkte bloedingen, evt. stekende pijnen (koliek) als de darmspieren erbij betrokken zijn.

Bij lichte programma's is de plotselinge bloeduitscheiding soms het enige wat men van dit programma bewust waarneemt, de actieve fase en de genezingsfase zijn min of meer onopgemerkt voorbij gegaan. Ook kan er nu bij bijvoorbeeld een bevolkingsonderzoek bloed aangetroffen worden in de ontlasting. Dit kan aanleiding geven tot de diagnose darmkanker. Hangende heling of vele terugvallen (sporen):  Colitis Ulcerosa.


Het proces in de dikke darmen gaat vaak samen met processen in de lever en de pancreas: "overlappend conflict".Zie ook onderstaande interviews betreffende de darmen: