Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt

Botten

Eigenwaarde-inbreuken (EWI) en scheidingen gaan vaak hand-in-hand. Hoewel men bij een EWI niet direct in levensgevaar verkeert, heeft elk probleem dat zich fysiek of mentaal manifesteert, te maken met een overlevingsangst. Bij een EWI leeft er de angst dat men niet geaccepteerd wordt door de groep als men niet goed genoeg is. Dit is een scheidingsthema en als men "verstoten" wordt, ontstaat er wel degenlijk een levensbedreigende situatie, zie ectoderm. Door de EWI ligt er dus een scheidingsconflict op de loer en dat wil men voorkomen.

Zie ook gewrichten.

Of het de linker- of rechterkant van het lichaam betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema                                                                                       

Heftige eigenwaarde-inbreuk. Dit gaat heel vaak gepaard met een pijnlijke, lelijke scheiding, zie beenvlies (een stevig netwerk van zenuwen).  

De exacte conflictinhoud is afhankelijk van de locatie op het lichaam, zie het skelet bij nieuw mesoderm onderaan.


CA-fase

Afbouw van de cellen in de botten en het beenmerg. Het beenmerg zorgt voor de productie bloedcellen.

Symptomen

Meestal onopgemerkt, eventueel wat minder energie.

Bij onderzoek zijn gaten in de boten zichtbaar: osteolyse (= oplossen) van de botten. Bij kanker in een nabij gelegen orgaan kan dit geïnterpreteerd worden als een osteosarcoom, een uitzaaiing naar de botten.
Bij een langdurig conflict: osteoporose en vermoeidheid door anemie (bloedarmoede, verminderde rode bloedcellen), trombopenie (verminderde bloedplaatjes) en leukopenie (verminderde witte bloedcellen).

Het gevaar voor spontane botbreuken is laag omdat het beenvlies strak om de botten heen zit en als "spalk" fungeert.   

Interessant gegeven: in Azië komt ouderdomsosteoporose nauwelijks voor. Oude mensen worden daar zeer hoog geacht, het zijn de wijzen van de samenleving.


PCL-fase

Wederopbouw de botten en het beenmerg.

Symptomen

Botcyste, botkanker (osteosarcoom) en leukemie (deze twee gaan altijd samen), ziekte van Kahler. Wanneer het in de botten van een gewricht voorkomt: gewrichtsreuma.
Vermoeidheid, heftige pijnen door het uitrekken van het beenvlies door het genezingsvocht. Snel blauwe plekken door een gebrek aan bloedplaatjes.

De pijnen zorgen voor veel angst, wat het syndroom veroorzaakt. De afvoer van het genezingsvocht in de botten neemt af of stopt, het beenvlies wordt nog meer uitgerekt, de pijnen nemen toe en de angst wordt nog groter. De vicieuze cirkel ofwel de hangende genezing is een feit.

Ook in de bloedbaan komt meer vocht door de genezing. Daardoor neemt het aantal bloedcellen per kubieke centimeter af waardoor de bloedarmoede lijkt te verergeren: pseudo-anemie.
De vier fasen van leukemie worden besproken in de workshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" en de themadag "Bio-Logische en Spirituele betekenis van je botten, pezen, spieren en gewrichten", zie de agenda zowel mijn live- als online activiteiten.

Biologische nut

Het biologisch nut ligt aan het einde van de PCL-B: sterkere botten en een verbeterde productie van bloedcellen door meer beenmerg.Opmerking

Door de zenuwpijnen in de CA-fase van de grove scheidingen (programma van het beenvlies zelf) en de pijnen door het uitrekken van het beenvlies in de herstelfase van het programma in de botten, lijkt de combinatie van deze programma's op één proces met onophoudelijke pijnen. Begrip en inzicht hierin en een goede begeleiding en verzorging zijn noodzakelijk voor een succesvol doorlopen ervan.  

Meer informatie hierover en hoe ermee om te gaan in de themadagen botten, pezen, spieren en gewrichten, zowel live als  online.