Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt


 Nierverzamelbuizen

Zie ook: nierparenchym, nierbekken


Thema's

  • Bestaansconflict: het levensonderhoud of het fysieke bestaan wordt bedreigd.
  • Verlatingsangst, diepgaand verlatingsconflict, zich moederziel alleen voelen.
  • Zich geïsoleerd voelen, zich buitengesloten voelen.
  • Vluchtelingenconflict: een land, baan of huis moet verlaten worden.
  • Ziekenhuisconflict: angst om opgenomen te worden in een tehuis, inrichting of ziekenhuis.
  • Niet verzorgd of niet goed verzorgd worden.


CA-fase

(Gedeeltelijke) sluiting van de nierverzamelbuizen door toename van cellen.

Biologisch nut

Vocht en andere belangrijke stoffen vasthouden om overleving te verzekeren.  

Mogelijke resultaten:

  • Oligurie (verminderde urineproductie)  
  • Anurie (nierfalen),
  • Uremie (verhoging ureum in het bloed)

Symptomen

Weinig plassen, vocht vasthouden op sommige plaatsen, bv. "kussentjes" onder de ogen, opgeblazen handen of voeten. Het vasthouden van vocht is een van de belangrijkste redenen voor obesitas.
In de vastgehouden urine zitten veel afvalstoffen zoals creatine en ureum. In geval van eiwittekorten door gebrek aan voedsel is het lichaam in staat om deze afvalstoffen te recyclen en weer om te zetten in bruikbare eiwitten. Naast de vochthuishouding wordt hierdoor dus eveneens de voedselvoorziening gewaarborgd.
Iets vergelijkbaars gebeurt ook in de blaas.


PCL-fase

Afbouw van de cellen door TBC-bacteriën, indien aanwezig. Zodra het conflict is opgelost is de persoon weer in staat om te plassen.

Symptomen

Nefritis. Stinkend nachtzweet, (extreme) vermoeidheid, verlies van eiwitten (aanvullen door eiwitrijk voedsel), eiwitten in de urine, eventueel bloed in urine.


EC

Rillingen, sterke pijnen, eventueel bloed in urine.  Hangende heling: Nefrotisch syndroom

Vele terugvallen: Vorming nierstenen door kalkrijk genezingsvocht in de ontstane holtes


Constellatie linker + rechter nierverzamelbuizen: verwarring en desoriëntatie wat betreft tijd, ruimte, plaats en persoon. Dit wordt vaak verward met alzheimer en dementie, wat het resultaat is van voortgaande scheidingsconflicten, zie ectoderm.

In het algemeen is er bij alzheimer en dementie sprake van een combinatie van zowel het programma van de nierverzamelbuizen als van meerdere scheidingsconflicten.Syndroom

De CA-fase van het programma van de nierverzamelbuizen in combinatie met de PCL-fase van een ander programma zorgt voor het syndroom.Meer informatie over dit programma vindt u in het uitgebreide artikel over de nierverzamelbuizen.