Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt

Disclaimer

Bij het samenstellen van van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. De mogelijkheid bestaat echter dat de informatie, die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Het is een globaal overzicht en dient ter kennismaking en studie.

  • Er zullen vele symptomen en diagnoses ontbreken.
  • Er zullen symptomen en diagnoses zijn die ook bij andere programma's voor kunnen komen dan degenen die op deze site vermeld zijn.
  • Ik ben geen arts en mijn kennis is verre van volledig.
  • Er kunnen fouten en onvolkomenheden voorkomen op deze website.  


Deze site is slechts bedoeld ten behoeve van studie, herkenning, bewustwording en verwondering. Op basis van deze site kan men mensen niet begeleiden of behandelen.


De informatie op deze website, alsmede alle informatie die wordt aangereikt tijdens workshops, cursussen en trainingen, is bedoeld als informatie voor bewustzijnsgroei. Bionomie of Mies Kloos-Raasveldt is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen – materieel noch immaterieel – van opvattingen en activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Ook geeft Bionomie of Mies Kloos-Raasveldt geen mening of adviezen aan derden omtrent hun mogelijke handelingen of activiteiten op basis van deze informatie. De keuze en de beslissing over de te nemen actie(s) ligt altijd bij de persoon zelf, die zich baseert op zijn of haar eigen opvattingen en waar hij of zij zelf vertrouwen in heeft.


Elk vertrouwen dat gesteld wordt in deze informatie en elke handeling die op deze informatie is gebaseerd, is daarmee volledig voor eigen risico.