Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt
Syndroom

Het syndroom ontstaat wanneer er door een diagnose, door heftige symptomen of door een andere situatie een nieuw bestaansconflict ontstaat, zie bovenstaand figuur.


Tijdens de herstelfase van conflict A wordt er vocht geproduceerd. Bij een gelijktijdig actief bestaansconflict (biologische associatie: sterven door gebrek aan water) wordt dit extra vocht slecht of niet afgevoerd, met als gevolg veel grotere zwellingen en veel meer pijn.

Daarnaast heeft overleving altijd voorrang boven herstel. Dit zorgt ervoor dat de genezing van conflict A vertraagt of geheel stopt. De symptomen blijven aanwezig en worden door de ernstige zwellingen heviger. Daardoor neemt de angst, en dus ook het bestaansconflict toe, waardoor de symptomen nog erger worden. De persoon komt in een vicieuze cirkel terecht, waar hij vaak niet meer uitkomt. Hierdoor kunnen vrij onschuldige ziekten dodelijk worden.


Het bestaansconflict is zeer breed, het wordt eigenlijk bij elke inslag geactiveerd (het bestaan wordt immers bij elke inslag bedreigd). In onze gangbare opvattingen zijn er vele dodelijke ziekten, dus als men in oplossing gaat, zorgen de diagnose en/of de symptomen vaak voor nieuwe angsten en dus een nieuw bestaansconflict. De diagnose "kanker" is een regelrecht doodvonnis en veroorzaakt naast het bestaansconflict ook vele andere inslagen, die worden gezien als "uitzaaiingen".  Deze "vervolgconflicten" zijn weer debet aan nieuwe inslagen en dus nieuwe vervolgconflicten: de vicieuze cirkel is een feit.


Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om te werken aan angsten en met name aan het bestaansconflict. Hoe meer begrip er is voor het ontstaan en het verloop van ziekten, hoe beter men in staat is om de angst daarvoor los te laten. Kennis van de 5 biologische natuurwetten kan daar een enorme bijdrage aan leveren.

 
Voorkomen is beter dan genezen:
Verdiep je in de biologische wetten terwijl je nog gezond bent!  Meer informatie over dit programma vindt u in het uitgebreide artikel over het syndroom.Het sprookje van de beer

Dit is een sprookje dat door een arts verteld werd op het AZK-congres AKZ = Auditcommissie Kwaliteit Zorg). Het ging erom, dat patiënten te veel in de diagnoses van artsen geloven en dat de meeste mensen sterven aan de angst, die er juist door de diagnose ontstaat....


De Beer

In het bos wordt verteld, dat de beer een lijst heeft. Wie op deze lijst staat gaat binnenkort dood. Sommigen worden hier erg bang van.

Het hert is de eerste, die het wil weten of het ook waar is en gaat naar de beer.
"Zeg eens even, sta ik ook op jouw lijst?"
"Ja, jij staat er ook op."
Het hert maakt zich zorgen zonder einde en na een paar dagen is hij dood.

Dit verhaal gaat als een loopvuur door het bos en nu zijn er meerdere die bang worden. Maar sommigen kunnen het gewoon niet geloven, één daarvan is de grote, sterke keiler. Hij besluit om naar de beer te gaan en hem te vragen.                                                                 
"Zeg eens even, sta ik ook op jouw lijst?"
"Ja, jij staat er ook op."
Dat geeft de keiler een reusachtige steek in zijn hart, hoe kon hij voordien zo zorgeloos leven? Hij maakt zich zorgen zonder einde en na een paar dagen is hij dood.

In het bos breekt paniek uit, niemand wil meer naar de beer gaan, maar toch willen ze allemaal wel graag weten wie er nog op de lijst staat.

Het kleine konijntje is altijd nogal relaxed en besluit het toch nog te proberen, hij gaat naar de beer.
"Zeg eens even, sta ik ook op jouw lijst?"
"Ja, jij staat er ook op."
"Kan je mij misschien even doorstrepen?"
"Ja zeker, geen probleem!"
En hij leefde nog lang en gelukkig!!