Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt

Onderhuid

Huidziekten zijn vaak het gevolg van een combinatie van processen die zich in verschillende fasen bevinden. Daardoor zijn er ook zoveel diagnoses. 

Naast de onderhuid kunnen ook talg- en zweetkliertjes aangedaan zijn.

Zie ook de opperhuid, onderhuids bindweefsel, vetweefsel en het beenvlies.

Of het de linker- of rechterkant van het lichaam betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema's

  1. Aanvalsconflict. Aangevallen zijn, zich aangevallen voelen, aangetast worden in de integriteit.
  2. Bezoedelingsconflict. Zich vies, vuil, onaantrekkelijk of mismaakt voelen. Ook door uitgescholden worden: vuile rotzak, vies kreng. Ook opmerking in de trant van: wat zie jij er vies uit, wat is er met jou huid aan de hand, het ziet er zo lelijk uit.
  3. Te droge huid (talgkliertjes).


CA-fase  

Toename van cellen in de onderhuid, talg- of zweetkliertjes.   

Biologisch nut

  1. Dikkere huid maken om de aanval/de viezigheid beter te weerstaan.
  2. Grotere zweetklieren, overmatig zweten om de eigen integriteit te bevestigen, de aanvaller/viezigheid af te stoten.
  3. Grotere talgklieren om de huid soepel te maken.

Symptomen

Melanoom, huidfistel, bobbel, puist, etc. Geen pijn.
Bij langdurige of intense CA-fase: de verdikkingen kunnen grote vormen aannemen. Gevaar voor hangend conflict.


PCL-fase

Normalisatie van de functie. Afbouw van de cellen door tbc-bacteriën, indien aanwezig.         

Symptomen

Stinkende huidontsteking, ontstoken talg- of zweetkliertje (acne). Zwelling, roodheid, mogelijk vermoeidheid en/of nachtzweet, koorts, eventueel wat zeurende pijn. Ook blaren. Verergering bij syndroom.

Gordelroos (herpes zoster): combinatie van de onderhuid + de opperhuid. Zeer pijnlijk!


EC

Openbarsten van de ontsteking, stinkende etter. Bij een melanoom wordt dit gezien als een zeer gevaarlijk en waarbij meteen operatief ingegrepen moet worden.

Operatief verwijderen is aangeraden als de persoon zich misvormd of vies voelt door het proces.
Het proces zelf is de trigger en het wordt een hangende genezing waar de persoon meestal niet meer uit komt.Hangende heling of vele terugvallen

  • Doordat er meer wordt afgebouwd in de PCL dan er opgebouwd is in de Ca-fase verdwijnt de onderhuid langzaam (zie ook oud mesederm): lepra.
  • De stank van de opengebroken zwellingen, de walging van zichzelf en het gevoel van misvorming zorgt voor veel angst en paniek, dus het syndroom. Voorbeeld: builenpest.