Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt


Slagaderen

Eigenwaarde-inbreuken (EWI) en scheidingen gaan vaak hand-in-hand. Hoewel men bij een EWI niet direct in levensgevaar verkeert, heeft elk probleem dat zich fysiek of mentaal manifesteert, te maken met een overlevingsangst. Bij een EWI leeft er de angst dat men niet geaccepteerd wordt door de groep als men niet goed genoeg is. Dit is een scheidingsthema en als men "verstoten" wordt, ontstaat er wel degenlijk een levensbedreigende situatie, zie ectoderm. Door de EWI ligt er dus een scheidingsconflict op de loer en dat wil men voorkomen.

Zie ook aderen, lymfeknopen en lymfevaten.  

Of het de linker- of rechterkant van het lichaam betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema

Lichte eigenwaarde-inbreuk in relatie tot de bloedtoevoer. "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan" of "Het leven stroomt niet..."

De exacte conflictinhoud is afhankelijk van de locatie op het lichaam, zie het skelet bij nieuw mesoderm onderaan.


CA-fase

Celafbouw in de binnenbekleding van de slagaderen.

Symptomen

Onopgemerkt.  Langdurig hangend conflict: aneurysma.


PCL-fase  

Reparatie van de wand door cholesterol.  

Symptomen

Ontsteking, pijn, zwelling van de slagaderen.

Biologisch nut

Het biologisch nut ligt aan het einde van de PCL-B: versteviging binnenwand.Vele terugvallen of hangende genezing: arteriosclerose. Verkleining van de diameter van de slagader door steeds dikker wordende cholesterolophoping.Opmerking

Dit programma verloopt in combinatie met het programma van de gladde spieren rond de slagaderen. Deze worden in de CA-fase versterkt om perforatie van de slagaderwand te voorkomen.