Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt
Navel

Archaïsch programma, uitscheiding van de inhoud van de oude "cloaca": opening in het lichaam waardoor zowel urine als ontlasting als geslachtelijke vloeistoffen het lichaam kunnen verlaten.


Thema

Niet in staat zijn iets uit te scheiden, te elimineren.  

Bijvoorbeeld een vrouw merkt dat haar man 's morgens nog dubbel praat van de hoeveelheid alcohol die hij de avond daarvoor gedronken heeft. Hij heeft het nog niet "uitgescheiden", het zit nog in zijn systeem.


CA-fase

Celtoename van het weefsel aan de binnenzijde van de navel.

Biologisch nut

Bewustwording. Het is een oud, archaïsch programma dat zijn fysieke nut verloren heeft.   

Symptomen

Geen. Eventueel een verdikking rond navel.


PCL-fase

Afbouw van de extra cellen door schimmels of tbc-bacteriën, indien aanwezig.

Symptomen

Vermoeidheid, nachtzweet, eventueel koorts. Bij syndroom flinke, pijnlijke zwelling.